Unijny przywóz rolno-spożywczy wzrósł do miesięcznej wartości 9,6 mld euro, miesięczne saldo handlowe pozostało na tym samym poziomie, co rok temu, czyli z nadwyżką w wysokości 2,7 mld euro.

Najwyższe wzrosty miesięcznych wartości eksportu (październik 2017 w porównaniu do października 2016, w mln euro odnotowano w przypadku USA (+172), Chin (+112), Rosji (+91) i Japonii (+68).

Miesięczny eksport spadł: do Algierii (-75), Arabii Saudyjskiej (-55), Wietnamu (-54), Korei (-33) i Wenezueli (-30).

Według sektorów najwyższy wzrost eksportu (w milionach euro) osiągnięto w przypadku wina (+115), żywności dla niemowląt (+102) i cukru (+102). Spadł też eksport pszenicy (-75), podobnie jak eksport wieprzowiny (-33).

Wartość importu produktów rolno-spożywczych z października 2017 r. w porównaniu do października 2016 r. wzrosła najbardziej w przypadku importu do UE: z Brazylii i Ukrainy oraz w mniejszym stopniu z USA. Najbardziej spadły przywozy z Paragwaju i Malezji.

W okresie ostatnich 12 miesięcy znaczne wzrósł import nasion oleistych i zbóż (innych niż pszenica i ryż), import ziarna kakaowego najbardziej zmalał pod względem wartości. Wzrósł eksport win i produktów mleczarskich, a spadł zbóż w. Do października 2017 r. eksport produktów rolno-spożywczych w UE osiągnął wartość 137,4 mld euro, co odpowiada trwałemu wzrostowi o 5,6 proc. pod względem wartości w tym samym okresie przed rokiem.

Znaczące wzrosty wartości rocznej osiągnięto w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do USA (+1,5 mld euro, + 7 proc.), Rosji (+0,9 mld euro, + 16 proc.) oraz kilku rynkach azjatyckich: Chinach (+0,7 mld euro, + 6,5 proc.), Japonii (+0,7 mld euro, + 13proc.) i Korei (+0,5 mld euro, + 21 proc.). Kolejne roczne wzrosty odnotowano w eksporcie produktów rolno-spożywczych do Szwajcarii (+0,3 mld euro, +5 proc.) i Hongkongu (+0,3 mld euro, + 9 proc.).

Roczne wartości eksportu pozostają na niskim poziomie w przypadku krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w szczególności Arabii Saudyjskiej (-0,5 mld euro, -11 proc.), Egiptu (-0,4 mld euro, -24 proc.), Algierii (-0,3 mld euro, -10 proc.) i Maroku (-0,2 mld euro, -11 proc.). Eksport rolno-spożywczy do Wietnamu, Libii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w również spadł ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Bardzo dobre wyniki eksportowe w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęły: wino (+1,2 mld euro, + 11,5 proc.), mleko w proszku (+ 872 mln euro, + 25 proc.) i żywność dla niemowląt (847 mln euro, +13 proc.).

Wyniki eksportowe w ujęciu rocznym również znacznie wzrosły o około 600 mln euro w przypadku napojów spirytusowych i likierów, a także w odniesieniu do karmy dla zwierząt domowych.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł jeszcze bardziej, jednak w ujęciu względnym eksport do Rosji i Kanady wykazał znacznie bardziej dynamiczny rozwój.

Z drugiej strony eksport pszenicy i innych zbóż odnotował największy spadek wartości w ujęciu rocznym (odpowiednio 1,8 mld euro, -31 proc. i -0,4 mld euro, -18 proc.). Tylko dwie inne kategorie odnotowały znaczne straty (około 0,1 mld euro) w wartościach eksportowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy: świeże, schłodzone i suszone warzywa oraz słód.

Wzrost importu unijnych produktów rolno-spożywczych, był wolniejszy niż eksportu. Import produktów rolno-spożywczych z krajów trzecich w okresie 12 miesięcy od października 2016 r. do października 2017 r. wyniósł prawie 118 mld euro, tj. o 5,4 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu. Niemniej jednak, dzięki lepszym wynikom eksportowym w okresie 12 miesięcy, nadwyżka eksportowa wynosi obecnie 19,4 mld euro (+1,1 mld euro, + 6 proc.). Główne źródła unijnego importu rolno-spożywczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy to Brazylia (11,7 mld euro), USA (11,4 mld euro), Argentyna (5,8 mld euro), a następnie Ukraina Chiny, Indonezja, Szwajcaria i Turcja, z których każda odpowiada za od 4,5 do 5,4 mld euro wartości importu.

W ujęciu rok do roku obniżyła się wartość importu rolno-spożywczego z dwóch najważniejszych latynoamerykańskich źródeł importu. Import z Brazylii (491 mln euro lub – 4 proc.) zmniejszył się najbardziej, natomiast Argentyna ograniczyła obniżenie wartości eksportu do UE do około 80 mln euro (-1 proc.). Inni kluczowi partnerzy również doświadczyli redukcji zarówno w kategoriach bezwzględnych, jak i względnych, w szczególności Ghana (-240 mln euro), Turcja (118 mln euro), Rosji i Tajlandii.

Z drugiej strony, wartość importu z Indonezji i Ukrainy wzrosła najbardziej (+1,2 mld euro, odpowiednio + 29 proc. i + 1,1 mld euro, + 27 proc.). W okresie 12 miesięcy wartość importu produktów rolno-spożywczych w UE wzrosła również w przypadku Australii, Indii, Kolumbii, Wietnamu, Maroka i Chin.

Patrząc na poszczególne kategorie produktów, najwyższy wzrost wartości importu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy odnotowano dla oleju palmowego (+1,2 mld euro, + 22 proc.), nasion oleistych innych niż soja (836 mln euro, + 25 proc.), kwasów tłuszczowych ( 833 mln euro, +54 proc.), niepalonej kawy i herbaty (824 mln euro,+ 11 proc.)

Jednak wartości importu zmniejszyła się w szczególności w przypadku kakaowca (o 380 mln euro, -8 proc.), soi (o 214 mln euro, -4 proc.) i przetworów mięsnych (o 182 mln euro -9 proc.).