Dodatkowe kontyngenty na ukraińską pszenicę, kukurydzę i jęczmień mają zerową stawkę celną.

Kontyngenty te obejmują 65 tys. ton dla pszenicy, 325 tys. ton jęczmienia i 625 tys. ton dla kukurydzy.  

Przepisy dotyczące wprowadzenia dodatkowych kontyngentów dla Ukrainy, uzupełniających dotychczasowe koncesje handlowe, weszły w życie 1 października 2017 roku.