Ale teraz UE sygnalizuje zielone światło na ich stosowanie. Zakaz ten mógłby być cofnięty pod pewnymi warunkami.

Komisja UE zgodzi się na przyjęcie tzw. pułapek do miękkich połowów (Soft Catch Traps) w ramach monitorowania wilka.

Pułapkami tymi są zmodyfikowane pułapki metalowe. Taka modyfikacja pozwala zatrzymać zwierzę, ale nie sprawiać mu bólu i krzywdy. Dotychczas pułapki takie są klasyfikowane, jako zwykłe pułapki metalowe i zabronione w UE ze względu na dobrostan zwierząt.

W pewnych okolicznościach konieczne jest jednak uchwycenie pojedynczych zwierząt. Na przykład, aby wyposażyć je w nadajnik. Do tego najlepsze są Soft Catch Traps.

Komisja Europejska zamierza także zmienić wytyczne dotyczące ochrony mając na celu ujednolicenie i prawnie zabezpieczenie planu usuwania tzw. wilków problemowych.