Od czerwca ub.r. dostawy zaczęły spadać, a w listopadzie były o 3,7 proc. albo 440 tys. ton niższe niż rok wcześniej.

Średnia cena mleka uzyskiwana przez producentów w UE w listopadzie 2016 r. wyniosła 31,8 eurocentów netto za kilogram, czyli o 6,2 proc. więcej niż w październiku.

Pierwsze, wstępne szacunki KE dotyczące dostaw mleka w 2017 r. wskazują, że na skutek większych ubojów i zmniejszenia stada krów mlecznych, w pierwszej połowie 2017 r. dostawy  będą niższe niż w tym samym okresie 2016 r. W drugiej połowie br. ma nastąpić wzrost dostaw i w całym 2017 r. mają one być wyższe o 0,5 proc. w stosunku do ub.r.

Eksperci KE przewidują, że światowy rynek mleczarski wróci do równowagi. Powinien nastąpić spadek produkcji w krajach o największym eksporcie, przy relatywnie stabilnym popycie w Azji, USA i Brazylii. Silny dolar i słabe euro spowodują, że produkty mleczarskie z UE będą nadal skutecznie konkurować na rynku światowym.