Chęć ograniczenia produkcji mleka od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. zgłosiło 6081 producentów, a wnioski mówiły o redukcji produkcji mleka surowego w ilości 97 880 ton. Jednak ze względu na niemal wyczerpany w pierwszej rundzie budżet pomoc mogła dotyczyć tylko ograniczenia produkcji o 12 198 563 kg mleka. W związku z tym zastosowany został współczynnik redukcji 0,12462762, co oznacza przyznanie tylko około 12 proc. wnioskowanej kwoty.

Z Francji wpłynęło najwięcej, bo 1823 wnioski, co skutkowało akceptacją redukcji produkcji mleka o 2 922 581 kg mleka, w Niemczech zaakceptowano 918 wniosków i redukcję o 2 231 267 kg mleka, kolejne miejsce zajęła Wielka Brytania z 223 wnioskami i przyznaną redukcją w wysokości 10 099 407 kg mleka. Polscy producenci złożyli 766 wniosków, a pomoc za redukcję produkcji ma dotyczyć 1 076 906 kg mleka.