Najbardziej wzrósł eksport do USA, Chin, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu łącznie z i Iranem. Największe spadki dotyczyły eksportu do Hong Kongu, Algierii, Korei i Rosji.

Największy miesięczny wzrost wartości eksportu zanotowano w przypadku wieprzowiny, warzyw i mięsa klasyfikowanego, jako podroby i inne mięsa.

Miesięczne wartości eksportu w styczniu 2016 r. w porównaniu do grudnia 2015 r. najbardziej spadły w przypadku skór – 96 mln euro, oraz cukru i mleka w proszku.

W styczniu 2016 r. w porównaniu ze styczniem 2015 r. wartość importu rolno-spożywczego spadła z 9,3 mld euro do 9,2 mld euro.

Najbardziej zredukowany został przywóz z Kanady i Brazylii, podczas gdy najsilniej wzrósł z Ukrainy i USA.

W okresie od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r. nadwyżka eksportu rolno-spożywczego UE wyniosła około 16 mld euro. W tym czasie największe zyski zostały osiągnięte z eksportu do USA wzrost o 18 proc., Chin wzrost o 39 proc. i Arabii Saudyjskiej o 35 proc. Wartość wywozu do Turcji, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii, kanady, Izraela i Egiptu w ciągu 12 miesięcy wzrosła o ponad 200 mln euro. W tym samym czasie eksport do Rosji zmniejszył się do 5,5 mld euro wobec 8,6 mld (od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r.).

W okresie od lutego 2015 do stycznia 2016 r. wzrosła wartość eksportu pszenicy o 1,1 mld euro, albo 57 proc., wina o 836 mln euro, albo 9 proc., wódek i likierów o 637 mln euro, albo 7 proc., piwa o 519 mln euro, albo 18 proc. jak również żywych zwierząt o 486 mln euro, czyli o 25 proc.

Mniejszy był w tym okresie eksport mleka w proszku - spadek o 805 mln euro, czyli o 16 proc., świeżych owoców spadek o 299 mln euro, czyli o 11 proc. oraz cukru (-17 proc.), nasion soi (-11 proc.) i sera (-2 proc.).

W imporcie rolno-spożywczym UE w okresie od lutego 2015 do stycznia 2016 r. nastąpił wzrost przywozów w porównaniu z okresem od lutego 2014 do stycznia 2015 r. z USA o 1,6 mld euro, albo 16 proc., Turcji o 791 mln euro, albo 19 proc., Argentyny o 540 mln euro albo 10 proc., Chin o 503 mln euro, albo 11 proc., Tunezji o 453 mln euro, albo o 135 proc., Wietnamu o 312 mln euro, albo 16 proc., na Ukrainę o 291 mln euro, albo 8 proc., i do Kolumbii oraz Peru.

Z drugiej strony spadł przywóz z Kanady o 217 mln euro, albo 9 proc. i Indonezji o 214 mln euro, albo 5 proc.

Wartość importowanego w tym czasie do UE oleju palmowego spadła o 452 mln euro, albo 8 proc., soi o 436 mln euro, albo 8 proc., makuchów o 341 mln euro, albo 4 proc., a także zbóż innych niż pszenica oraz ryżu i cukru.

Zanotowano za to wzrost importu niepalonej kawy o 727 mln ton, albo 10 proc. oraz nasion oleistych (z wyjątkiem soi), pszenicy i ryżu, a także owoców tropikalnych, orzechów i przypraw o 2,7 mld euro, albo o 26 proc., owoców i przetworów roślinnych o 721 mln euro, albo o 23 proc., świeżych owoców o 447 mln euro, albo o 8,3 proc., świeżych warzyw o 361 mln euro albo 9,2 proc., tytoniu o 241 mln euro, albo 10 proc. Największy wzrost importu ze 170 do 699 mln euro dotyczył oliwek.