Po utracie rynku rosyjskiego najważniejszym odbiorcą produktów rolnych z UE są USA. Od sierpnia do listopada 2014 r. eksport do tego kraju wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. o 9 proc. do prawie 6 mld euro.

Wzrósł także eksport do Chin o 8 proc. do 2,7 mld euro i Algierii o 7proc. do 1,1 mld euro.

Eksport do Arabii Saudyjskiej spadł w tym czasie o 25 proc., a do Rosji o 36 proc.

Wśród krajów UE w 2014 r. mniejszy eksport rolny zanotowały: Niemcy, Francja i Finlandia. W tym ostatnim kraju eksport rolny zmniejszył  się aż o 33 proc.