Prognoza wskazuje na możliwość osiągnięcia rekordowego poziomu eksportu w wysokości 2,7 mln ton, czyli o 24 proc. więcej niż przed rokiem. Do wzrostu eksportu przyczynia się przede wszystkim większa sprzedaż wieprzowiny do Chin.

Unijny eksport wieprzowiny do Chin w kwietniu, maju i czerwcu br. osiągnął 100 tys. ton i w pierwszej połowie roku wyniósł prawie 600 tys. ton, co stanowi ponad 40 proc. całego eksportu wieprzowiny z UE. Do tego trzeba jeszcze dodać 30 tys. ton wieprzowiny wysłanej do Hong Kongu.

Wszystkie kraje UE podwoiły lub nawet potroiły swój eksport wieprzowiny do Chin w porównaniu z początkiem 2015 r.

Największy udział w eksporcie do Chin mają Niemcy (31 proc.), Hiszpania (19 proc.) i Dania (17 proc.). Polska ze względu na ASF nie może być bezpośrednim eksporterem wieprzowiny do Chin.

Innymi dużymi eksporterami wieprzowiny do Chin są USA z 14 proc. udziałem i Kanada z 11 proc.

W pierwszej połowie 2016 r. odnotowano również wzrost eksportu unijnej wieprzowiny do Japonii (+16 proc.), na Taiwan(+15 proc.), na Ukrainę (+9 proc.) i do USA (+40 proc.)