Te trzy kraje sprzedały w 2015 r. łącznie ponad 300 tys. ton wieprzowiny poza UE, co odpowiadało 60 proc. eksportu z UE, a w 2013 r. stanowiło to ponad połowę.

Niemcy i Hiszpania zwiększyły eksport sprzedaży wieprzowiny poza UE w 2015 r. odpowiednio o 23 i 30 proc., podczas gdy Dania tylko o 4 proc. Całkowity eksport wieprzowiny z UE wzrósł w tym czasie o 11 proc.

Na rynki trzecie trafiało po 30 proc. wieprzowiny produkowanej w Hiszpanii i Danii i 20 proc. pochodzącej z Danii.

Prawie ¼ wieprzowiny z UE eksportowana była do krajów trzecich.