Celem przyjętej rezolucji ma być zapewnienie uczciwych zarobków dla rolników i szerokiego wyboru dla konsumentów.

Zdaniem europosłów, zapewnione mają być przejrzyste i sprawiedliwe stosunki wśród producentów żywności, dostawców i dystrybutorów. Inicjatywy dotychczas podejmowane nie były skuteczne.

W obecnej sytuacji chodzi zwłaszcza o zminimalizowanie tzw. czynnika strachu.

-Wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw żywności powinny obowiązywać te same prawa –powiedział sprawozdawca PE Edward Czesak.

Nierównowaga dochodów i siły w łańcuchu dostaw żywności powinna być zniwelowana tak, aby zwiększyć siłę przetargową rolników.

Rezolucja została zatwierdzona przez 600 europosłów, przy 48 głosach przeciw i przy 24 wstrzymujących się.

Europosłowie potwierdzili, że sprzedaż poniżej kosztów produkcji i poważne nadużycia w handlu takimi produktami jak mleko, owoce i warzywa stawia producentów na pozycji „liderów strat” na dużą skalę. 

Rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki handlowe. Czasami są one zmuszone do sprzedaży ze stratą, gdyż negocjacje cenowe ze stroną silniejszą stawiają je w niekorzystnej sytuacji.  Dotyczy to na przykład ponoszenia kosztów przecen i obniżek w supermarketach. Konsumenci są również w niekorzystnej sytuacji, ponieważ wybór produktów oraz dostęp do nowych i innowacyjnych towarów jest ograniczony.