Jak dotąd UE planowała do 2030 r. ograniczenie szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych, o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 r. Jednak obecnie osiąga się oszczędności na poziomie, co najmniej 57 proc. UE jest gotowa zaktualizować swój cel klimatyczny zgłoszony ONZ, aby odzwierciedlić te ambitniejsze cele.

Do tego czasu konieczne są jednak dalsze kroki. W pierwszej kolejności mają być negocjowane odpowiednie projekty legislacyjne z europejskiego pakietu klimatycznego „Fit for 55”. Państwa UE muszą wtedy zgodzić się na zwiększenie planu klimatycznego złożonego w ONZ.

Timmermans podkreślił, że są na dobrej drodze do ukończenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych do końca roku. Nie pozwólcie nikomu wmówić wam, tu czy na zewnątrz, że UE się wycofuje– powiedział Timmermans. Mimo rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE realizuje swoje plany klimatyczne.

Wszyscy sygnatariusze paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r. zobowiązali się do regularnego przedkładania Organizacji Narodów Zjednoczonych krajowych planów działania w dziedzinie klimatu. UE wspólnie przedstawia taki „narodowy” plan dla swoich państw członkowskich.

Zmiana ogólnounijnego celu klimatycznego na 2030 r. nie jest konieczna – wyjaśnił Timmermans – w końcu zapewnia to redukcję emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 55 proc.