W Niemczech średnia cena wzrosła o 3 eurocenty/kg co było spowodowane stałym zapotrzebowaniem na żywiec rzeźny świń.

W bardziej umiarkowany sposób wzrosły ceny w Belgii i Holandii, odpowiednio o 2,4 i 2,1 eurocentów/kg.

W Hiszpanii i Francji nie zaszły zmiany notowań.

W Danii notowania wzrastały trzykrotnie i od trzech, czterech tygodni ceny żywca rzeźnego świń są najwyższe wśród pięciu najważniejszych producentów w UE, choć cena w ostatnim tygodniu nie wzrosła i wynosi 1,583 euro/kg, wobec 1,566 euro/kg w Niemczech.