Ilość ta odpowiada dostawom mleka w maju 2015 r.

W pierwszych miesiącach tego roku dostawy mleka były wyższe niż w 2015 r. Od stycznia do maja 2016 r. dostawy mleka w UE wyniosły około 66,1 mln ton., czyli około 3,6 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jak szacuje AMI, w czerwcu w Niemczech po raz pierwszy w tym roku spadły dostawy mleka poniżej poziomu z 2015 r.

Mniejsze niż w 2015 r. dostawy mleka we Francji wystąpiły już w marcu br. Dostawy w maju były o 1,8 proc. mniejsze niż przed rokiem.

AMI zakłada, że tegoroczna produkcja mleka osiągnęła szczyt w maju i dostawy będą spadać do listopada.