Wśród krajów UE najwięcej świń ubito w Niemczech. Liczba ubojów w 2017 r. stanowiła prawie 20 proc. wszystkich ubojów w UE.

Drugie miejsce zajęła Hiszpania z prawie 50 mln ubojów świń, a trzecie Francja z około 23 mln ubojów.

Wyraźne spadki liczby ubojów w 2017 r. wystąpiły w Danii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Eksperci KE prognozują w 2018 r. dalszy spadek liczby ubojów świń w UE o około 1 mln. Odpowiada to spadkowi ubojów w porównaniu z 2017 r. o 0,4 proc.