Według IERiGŻ-PIB, jednak w I kwartale 2017 r., uboje owiec (w wadze poubojowej) w UE-28 były o 1,5 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Import, który w okresie styczeń-kwiecień 2017 r. wyniósł 75,4 tys. ton był o 19,3 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pomimo mniejszej podaży, ceny zarówno owiec ciężkich, jak i jagniąt były niższe niż rok wcześniej, o czym prawdopodobnie zadecydował mniejszy popyt. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 527 euro, a w II kwartale 521 euro/100 kg wagi poubojowej. W skali roku ceny te obniżyły się odpowiednio o 10 i 5 proc. Przeciętna cena owiec ciężkich w I kwartale 2017 r. wyniosła w UE-28 462,3 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 11 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W II kwartale wyniosła ona 518 euro/100 kg i była prawie taka sama jak przed rokiem. Mniejsza stopa spadku cen jagniąt i stagnacja cen owiec ciężkich w II kwartale 2017 r. mogą sugerować nadchodzącą zmianę tendencji tych cen, które w drugiej połowie roku mogą zacząć wzrastać.

W Polsce przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2017 r. 357,5 euro/100 kg i była o 2,6 proc. niższa niż rok wcześniej. W II kwartale wyniosła ona 361 euro/100 kg i była taka sama jak rok wcześniej, podobnie jak średnia cena unijna. Cena skupu żywca baraniego wyniosła w I kwartale 2017 r. 6,62 zł/kg i była o 6 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. W maju br. cena ta obniżyła się do 6,09 zł/kg. Była ona niższa niż w maju 2016 r. o 12 proc. i o 18 proc. niższa niż w kwietniu 2017 r. O tak wysokiej jej redukcji z miesiąca na miesiąc zadecydowała miedzy innymi odmienna struktura skupu owiec.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w maju owce o wadze 17-24 kg stanowiły 12 proc. skupowanych owiec, podczas gdy w kwietniu 38 proc.. W okresie pierwszych czterech miesięcy 2017 r. polski eksport owiec rzeźnych wyniósł 614,4 ton wagi żywej i był o 5 proc. większy niż rok wcześniej. Eksport mięsa owczego wyniósł 345 ton i był o 13 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie 2016 r. Wzrósł natomiast (o 10 proc.) import tego mięsa, który osiągnął 458,8 ton. Ponad połowa importu pochodziła z Nowej Zelandii.