Wartość eksportu w czerwcu br. wzrosła w porównaniu z majem br. o 2 proc. do 10,90 mld euro. W tym samym czasie import rolno-spożywczy UE wzrósł o 3 proc. do 9,52 mld euro. W związku z tym dodatnie saldo handlu zagranicznego UE artykułami rolno-spożywczego wzrosło z 869 mln do 1,388 mld euro.

Największy wzrost eksportu w czerwcu 2016 r. dotyczył Chin (+130 mln euro), USA (+53 mln euro) i Libii (+49 mln euro). Większy eksport miał też eksport do Arabii Saudyjskiej, Wietnamu, Izraela i Turcji.

Najwięcej w czerwcu wzrósł eksport wieprzowiny o 58 proc., produktów ubocznych uboju i żywności przeznaczonej dla dzieci. Spadł natomiast eksport skór zwierzęcych, napojów alkoholowych i mleka w proszku.

Wartość eksportu rolno-spożywczego UE do stycznia do czerwca wyniosła 129,26 mld euro, czyli o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie sezonu 2014/2015.

Wzrósł przed wszystkim unijny eksport do USA (+2,2 mld euro, albo 12 proc.) i Chin (+1,8 mld euro, albo 20 proc.).

Spadł natomiast eksport do Rosji o 6,6 mld euro do 5,6 mld euro. Mniejszy o 1,2 mld euro, albo 24 proc. był eksport do Hong Kongu.

Wartość eksportu wieprzowiny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła o 986 mln euro, albo 26 proc., wina o 511 mln euro, albo 5 proc. i żywych zwierząt o 502 mln euro, albo 24 proc.

Wartość importu rolno-spożywczego od lipca 2015 do czerwca 2016 r. wzrosła o 3,5 proc. do 112,58 mld euro. Nadwyżka eksportu nad importem rolno-spożywczym z krajami trzecimi wyniosła w tym czasie prawie 17 mld euro.