Również produkcja cukru białego może osiągnąć najwyższy poziom od 12 lat.

Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w UE wzrosła o 243 tys. ha do 1,742 mln ha i jest największa od sezonu 2005/2006, albo wprowadzenia kwotowania produkcji cukru w 2005 r.

Areał uprawy buraków cukrowych najbardziej wzrósł we Francji, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Holandii.

W 2017 r. KE oczekuje średniego plonu buraków cukrowych wynoszącego 73,4 t/ha, w ub.r. średni plon wyniósł 71,4 t/ha. Największy średni plon w wysokości 80,4 t/ha zanotowano w 2014 r.