Cło obowiązujące od 8 sierpnia br. wynoszące 5,15 euro/t zostało podniesione do 10,95 euro/t.

Zmiana taryfy spowodowana została niskim kursem dolara amerykańskiego i niskimi cenami kukurydzy z USA. Uruchomiony został automatyczny mechanizm podnoszący należności celne, który pozwala uniknąć niekorzystnej sytuacji dla europejskich producentów.