W porównaniu z wrześniem 2015 r. wartość eksportu była o 500 mln euro wyższa.

Największy wzrost miesięcznych wartości odnotowano w eksporcie do USA i Japonii. Zauważalny wzrost wywozu dotyczył Korei Południowej, Wietnamu, Indii i Hong Kongu.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił największy wzrost w przypadku eksportu mięsa wieprzowego o 1,2 mld euro, albo 31 proc., świeżych warzyw o 480 mln euro, albo 18 proc., a także podrobów, innych mięs, tłuszczu, oliwy z oliwek, przetworów spożywczych i żywych zwierząt.

W tym samym czasie najbardziej zmniejszył się eksport mleka w proszku.

Wartość eksportu rolno-spożywczego UE od października 2015 r do września 2016 r. osiągnęła 129,9 mld euro, czyli o 1,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Import w tym samym czasie wzrósł o 0,9 proc. do 112 mld euro.