Przedstawiona propozycja przewiduje, że od 2035 roku w UE powinny być rejestrowane tylko nowe pojazdy bezemisyjne. Powinna jednak istnieć klauzula przeglądowa.

2028  r. raport z testu

W związku z tym, co dwa lata należy analizować, jak przygotowani są producenci; Ważny raport z testów ma pojawić się w 2028 roku. Teoretycznie datę 2035 można jeszcze przesunąć. Kraje UE i Parlament Europejski muszą jeszcze zatwierdzić wniosek.
Wniosek KE przewiduje również, że do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych z nowych samochodów powinny spaść o 55 proc. w porównaniu z 2021 r. Jeśli producenci nie zastosują się do specyfikacji, mają zapłacić kary.

Punkty ładowania, co 60 kilometrów

Projekt wpisuje się w plany KE mające na celu wdrożenie bardziej rygorystycznych celów klimatycznych w Europie. UE chce, aby do 2030 r. emitowano, co najmniej o 55 proc. mniej gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomami z 1990 r. Do 2050 r. w Unii nie powinno się już więcej emitować szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych.
Z myślą o transformacji sektora transportu, co 60 kilometrów na głównych autostradach w UE mają powstać punkty ładowania samochodów elektrycznych. Komisja szacuje koszty inwestycji w infrastrukturę ładowania na łącznie 15 mld euro. Stacje wodorowe mają powstać, co 150 kilometrów. KE powiedziała również, że nawet, jeśli obecnie dozwolony jest miks energetyczny, to samochód elektryczny ma niższą emisję niż klasyczny silnik spalinowy.

Planowanie bezpieczeństwa dla producentów

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen powiedziała, że ważne są ramy czasowe, aby zapewnić producentom bezpieczeństwo planowania. – To, jak zmienią swoją produkcję, zależy od producentów.
Oprócz samochodów elektrycznych, silniki spalinowe mogą być również neutralne dla klimatu, jeśli są napędzane wodorem lub paliwami syntetycznymi. Jeśli są produkowane prawidłowo, te źródła energii nie wytwarzają żadnych dodatkowych gazów cieplarnianych. Jednak alternatywy te są obecnie stosunkowo drogie.