Jeżeli utrzyma się odpowiednia pogoda to zbiory zbóż w UE w 2017 r. mają osiągnąć 313 mln ton, czyli o 6 proc. więcej niż w 2016 r. Zboża ozime w dobrym stanie przetrwały zimę. Niekorzystny był jednak wpływ suszy w części Skandynawii i Krajach Bałtyckich.

Tegoroczne zbiory rzepaku w UE szacowane są na 22 mln ton, czyli o 6 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia.

Produkcja świń rzeźnych w UE w 2017 r. prognozowana jest na 23,4 mln ton., czyli o 0,3 proc. mniej niż w 2016 r. Jednak w Hiszpanii i Polsce oczekiwany jest wzrost produkcji. Regres może wystąpić w Rumunii i Danii.