Według raportu MARS plony buraków cukrowych w br. w krajach członkowskich osiągną średnio na 73,5 t/ha, podczas gdy w roku ubiegłym plony kształtowały się na poziomie 71,72 t/ha. Wrześniowa ocena przyniosła podwyżkę prognoz plonowania, które będzie o 2,4 proc. wyższe od średniej pięcioletniej.

Najwyższy uzysk z korzeni, który przekracza średnią unijną wskazany jest dla plantatorów z Hiszpanii, gdzie oczekuje ponad 97 t/ha buraków cukrowych. Powyżej 88 t/ha korzeni mają uzyskać Francuzi. Dla Niemców plonowanie buraków cukrowych oszacowano na prawie 74 t/ha.

Dla Polski uzysk z korzeni oszacowano na 53,45 t/ha, co oznacza plonowanie o 1,3 proc. wyższe od średniej pięcioletniej i 2,8 proc. wzrost względem sezonu poprzedniego. Przy czym względem prognozy z sierpnia MARS obniżył plonowanie dla polskich buraków o 0,55 t/ha.