Poniżej przedstawiamy wzrost produkcji w niektórych krajach:

Irlandia

W tym kraju wzrost produkcji mleka wyniósł 11,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym. Łącznie wyprodukowano w Holandii 13,9 mln ton mleka.

Niemcy

Niemcy były największym producentem w zakończonym w marcu roku gospodarczym, wyprodukowały go 31,87 mln ton, czyli o 3,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Francja

Była w minionym roku gospodarczym drugim producentem mleka w UE z produkcją 25,48 mln ton, czyli o 1 proc. większą niż rok wcześniej.

Porównano też dane z marca 2016 i 2015 r.

●W Niemczech dostarczono o 3,2 proc. więcej mleka niż w marcu 2015 r.

●W Irlandii dostawy były o 28,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

● W Holandii dostawy były o 16,8 proc. większe niż przed rokiem.