Użycie zbóż na cele paszowe w bilansie proteinowym wskazane jest na 174,4 mln t, i 92 proc. zbóż pochodzi z produkcji unijnej. W bilansie produktów 38 proc. pochodzi z produkcji w UE, w tym surowców oleistych: śruta rzepakowa, słonecznikowa, sojowa, które stanowiące ważne źródło białka (83,9 mln t.).

W bilansie produktów największa zależność jest od importowanej śruty sojowej, na którą zapotrzebowanie w sezonie 2015/16 wynosiło 31,2 mln t i tylko 5 proc. pochodziło z produkcji unijnej.

Copa-Cogeca, Fedoil i Fefac z zadowoleniem przyjęły publikację bilansu monitorowania popytu na źródła białka paszowego w Unii dla sezonu 2015/16. Bilans proteinowy jest pierwszym takim raportem, określa całkowite zapotrzebowanie na źródła białka paszowego w Unii Europejskiej. Kolejny tego typu bilans dla sezonu 2016/17 ma ukazać się jesienią br.