Przy wzroście ceny skupu, przemysł mięsny nie jest w stanie zrekompensować wyższych cen surowca podniesieniem cen mięsa i przetworów mięsnych.

Mniejsza waga skupowanych świń świadczy o brakach zwierząt i spekulacji.

Sytuacja ta doprowadziła w niektórych ubojniach do podjęcia decyzji o pracy cztery dni w tygodniu, co miało miejsce już w Niemczech. 

Po 15 tygodniach wzrostów cena żywca wieprzowego w Hiszpanii ustabilizowała się na poziomie 1,323 euro/kg. W kwietniu wynosiła ona 0,95 euro/kg i była niższa od kosztów produkcji. Obecna cena z ledwością rekompensuje straty poniesione przez producentów wcześniej.

Hiszpański eksport wieprzowiny od stycznia do maja przekroczył 900 tys. ton i był o 23 proc. większy od ubiegłorocznego 69 proc. mięsa trafiło do krajów trzecich a 31 proc. do UE.

Dystrybucja wieprzowiny z Hiszpanii wyglądała w następujący sposób: Chiny 19 proc., Francja 16 proc., Włochy prawie 11 proc., Portugalia 6 proc., Japonia 5,6 proc., a Korea i Wielka Brytania po 4 proc. 

Na rynku portugalskim cena za półtusze wzrosła do 1,826 euro/kg. Świnie są nadal w bardzo niskiej wadze, to znak, że oferta jest mniejsza od popytu. Istnieje mniejsze zapotrzebowanie na świnie, w wyniku spadku konsumpcji wewnętrznej w Portugalii i stagnacji cen na rynku europejskim, głównie w Hiszpanii. 

Włoski rynek trzody chlewnej jest w tej chwili najsilniejszy w UE. Podaż trzody chlewnej jest mała, ale w porównaniu z innymi krajami UE popyt jest większy. Silne spożycie związane z ruchem turystycznym pozwoliło na wzrost cen dla konsumenta końcowego, co nie ma miejsca w innych krajach UE. Cen żywca wieprzowego w wadze 160/176 kg wynoszą 1,617 euro/kg.