Według rocznego raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JCR) na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej był to drugi najgorszy sezon pożarów od początku istnienia zapisów w 2006 roku.

Niepokojący trend

W sumie ofiarą pożarów w gminie padły drzewostany leśne o łącznej powierzchni ok. 5500 km²; czyli ponad dwukrotnie więcej niż powierzchnia Luksemburga. Z tego ponad 1000 km² znajdowało się na chronionych obszarach Natura 2000 - rezerwuaru różnorodności biologicznej w UE.

Odpowiada to około 20 proc. całkowitej powierzchni wszystkich obszarów Natura 2000. Najgorsze pożary lasów były w 2017 r., dotyczyły łącznej powierzchni 10 000 km² w całej UE. Według JCR dokładne informacje na temat tegorocznych pożarów lasów w UE nie są jeszcze dostępne. Jednak już wstępne analizy wstępnych danych wykazały, że pożary były jeszcze bardziej niszczycielskie niż w 2021 r. Autorzy raportu podkreślają wstępną powierzchnię 8600 km².

Według raportu niepokojący destrukcyjny trend ostatnich lat trwa nadal. Był to końca października jeden z największych obszarów spalonych przez pożary lasów w Europie – stwierdziło JRC w swoim badaniu. Ponadto w dziewięciu krajach UE ustanowiono nowe rekordy pożarów.

Według raportu, od 2017 r. pożary lasów w UE zniszczyły łączną powierzchnię 35 340 km². Około 35 proc. dotkniętych lasów – ponad 11 600 km² było obszarami Natura 2000.

Najbardziej ucierpiały Włochy

W zeszłym roku najmocniej ucierpiały Włochy. Na kolejnych miejscach plasują się Portugalia i Grecja. Było tam wiele pożarów lasów, szczególnie w sierpniu 2021 roku. W krajach południa UE spłonęło w ubiegłym roku około dwa razy więcej obszarów leśnych niż w 2020 r. Zwraca się również uwagę, że choć pożarów lasów było mniej, ale były one przeciętnie większe.