W 2015 r. o 0,7 proc. spadła produkcja pasz dla bydła, a wzrosła dla trzody chlewnej i drobiu odpowiednio o 0,6 i 1,2 proc.

Koszt paszy w 2015 r. pozostawał niski, a nawet niższy niż w 2014 r. Było to spowodowane dobrymi zbiorami zbóż w 2015 r. i dobrym zaopatrzeniem w śruty oleiste.

W 2015 r. produkcja pasz w Polsce i Hiszpanii wzrosła o 4 proc. a w Niemczech spadła o 2,9 proc.

Prognozy FEFAC dotyczące produkcji pasz przemysłowych na 2016 r. są pesymistyczne.

Trend wzrostowy zachowają jedynie pasze dla drobiu, choć produkcja wzrośnie tylko o 0,5 proc., zmniejszy się za to o 1,5 proc. produkcja pasz dla trzody chlewnej.

Ogólnie spadek produkcji przemysłowych mieszanek paszowych w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. ma wynieść 0,7 proc.