Jak wynika z danych KE, w tygodniu 15-21.06.2015 cena żywca w klasie E w UE wyniosła przeciętnie 149,04 euro/100 kg masy poubojowej ciepłej. Oznacza to prawie 6-procentowy wzrost (8,29 euro) w okresie pięciu tygodni. Nadal jest to jednak o 13 proc. mniej (22,41 euro) niż przed rokiem.

Jak wskazuje AgraEurope, za France Marche du Porc Breton, powodem do utrzymania się cen na stosunkowo niskim poziomie jest znaczna podaż surowca na rynku UE, niższa konsumpcja mięsa wieprzowego oraz utrzymanie ograniczeń w eksporcie na rynek rosyjski. Nawet obserwowany dynamiczny wzrost sprzedaży wieprzowiny na rynki poza unijne nie wpływa znacząco na wzrosty cen.

Jak wskazują francuscy producenci, przy obecnej cenie żywca na poziomie 141 euro /100 kg, nadal ponoszą oni straty. W ich ocenie ceny musiałyby odbić do 150-155 euro /kg by rentowność produkcji wróciła do normalnego poziomu.

Mimo, że w Wielkiej Brytanii różnice w cenie żywca w skali roku są mniejsze, obecnie za kg żywca płaci się 7 proc. mniej niż przed rokiem, co wynika z mocnego kursu funta do euro. Jednak w ocenie brytyjskich producentów, ceny w I kw. br. były również poniżej progu opłacalności.

Sytuacja producentów żywca w Polsce jest również trudna. W tygodniu 15-21.06.2015 r. za kg żywca płacono przeciętnie 4,61 zł. Oznacza to wprawdzie 11-procentowy (0,44 zł) wzrost w okresie pięciu tygodni, niemniej producenci żywca nadal otrzymują cenę o 12 proc. niższą od odnotowanej w analogicznym okresie w 2014 r. Biorąc pod uwagę relację cen żywca do cen pasz, która wskazuje na poziom opłacalności produkcji, w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2015 r. relacja ta była dosyć niekorzystna. W tym okresie za kg żywca płacono przeciętnie 4,30 zł, z kolei cena paszy grower/finisher wyniosła 1003 zł/t. W rezultacie relacja ta była na poziomie 4,29, wobec 4,49 obserwowanego w analogicznym okresie w 2014 r. Wskazuje to, podobnie jak w innych krajach UE, na niekorzystną relację producentów żywca i znajduje odzwierciedlenie w trudnościach finansowych odnotowywanych przez wielu producentów.

Warto wspomnieć, że wg prognoz KE produkcja wieprzowiny w br. powinna wzrosnąć o 1,2 proc. do poziomu 23 mln t. Wzrost ten będzie napędzany głównie przez Hiszpanię, gdzie według danych Eurostat pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2014 r. zwiększyło się o 4,2 proc. do 26,6 mln szt. Znajduje to już odzwierciedlenie w wielkości ubojów. W I kw. br. w Hiszpanii była ona o 8-procent wyższa niż przed rokiem, co oznacza ubój ok. 900 tys. zwierząt więcej w ujęciu rocznym.

Prognozy te wskazują na utrzymanie się cen żywca w UE na stosunkowo niskim poziomie w II poł. 2015 r.