Ceny pasz w 2015 r. były niskie w porównaniu do 2014 r. ze względu na dobre zbiory zbóż i wystarczająca podaż nasion oleistych, zwłaszcza soi.

Przemysłowa produkcja mieszanek paszowych dla świń w 2015 r., mimo większego zużycia przez hodowców własnych zbóż do produkcji pasz, utrzymała się na poziomie z 2014 r.

Mieszanek paszowych dla bydła w 2015 r. wyprodukowano o 1 proc. mniej niż w 2014 r. mimo wzrostu produkcji mleka o 1 proc.

Wzrosła natomiast o prawie 2 proc. produkcja pasz dla drobiu na skutek wzrostu spożycia mięsa drobiowego o 2,5 proc.

W 2015 r. podobnie jak rok wcześniej Polska była krajem o największej dynamice wzrostu produkcji pasz W ubiegłym roku wzrost ten wyniósł 4 proc. przede wszystkim na skutek większej produkcji pasz dla drobiu, którego produkcja była największa wśród krajów UE.

Zmiana wielkości produkcji pasz w stosunku do 2014 r. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii wyniosła między - 0,5 a +1,0 procent.

Liderem pod względem całkowitej produkcji mieszanek paszowych pozostały Niemcy, a kolejne miejsca zajęły Hiszpania i Francja.

Prognozy FEFAC na 2016 r. dotyczące produkcji mieszanek paszowych są raczej pesymistyczne.

Mimo, że prognozy zakładają trend wzrostowy produkcji pasz dla drobiu, to wzrost zapotrzebowania będzie znacznie mniejszy niż w 2015 r. i powinien wynieść 1 proc.

Nastąpić ma za to znaczny spadek zapotrzebowania na pasze dla trzody chlewnej o 2-3 proc.

Taki sam jak w 2015 r., czyli 1 procentowy ma być spadek zapotrzebowania na mieszanki pasz dla bydła.

Sytuacja ta ogólnie może doprowadzić do 0,5 procentowego spadku produkcji mieszanek paszowych w UE w 2016 r. w stosunku do 2015 r.