Nowa taryfa na import z krajów trzecich wynosi obecnie 5,61 euro/t.

Aktualna taryfa celna ma chronić europejskich rolników przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi.

Taryfa celna została w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dwukrotnie skorygowana. Pierwszy raz ze względu na spodziewane wysokie zbiory, a ponownie ze względu na niski kurs dolara amerykańskiego. 8 sierpnia cło zostało podniesione do 5,16 euro/t, a 1 września do 10,95 euro/t.

Nowa taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.