Według wstępnych danych KE, dostawy mleka krowiego w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 536 tys. ton, albo 0,4 proc. osiągając nowy rekord 153,304 mln ton.

Produkcja mleka w 2016 wzrosłaby jeszcze więcej w drugiej połowie ub.r. gdyby nie została przyhamowana.

Od czerwca 2016 r. dostawy mleka zaczęły spadać w porównaniu do analogicznych miesięcy 2015 r.

Pomógł także program redukcji produkcji mleka, gdy za każdy kilogram niewyprodukowanego mleka hodowcy otrzymywali 14 eurocentów. Od października do grudnia 2016 r. 51 101 producentów z 27 krajów UE złożyło wnioski o zmniejszenie produkcji o 1,06 mln ton w porównaniu z IV kwartałem 2015 r.

W najnowszym raporcie KE z końca stycznia, komisja zakłada, że dostawy mleka w UE w 2017 r. mogą wzrosnąć o 0,5 proc.

Dane KE wskazują na niewielki wzrost produkcji mleka w 2016 r. w Niemczech o 0,3 proc. do 31,97 mln ton. W Francji i Wielkiej Brytanii produkcja spadła w tym czasie od odpowiednio o 2,5 i 4,3 proc., a w Holandii wzrosła o 7,5 proc. Produkcja we Włoszech spadła o 2,8 proc., a w Polsce o 2,4 proc., czyli 261 tys. ton do 11 130 mln ton.