Wzrost średniej ceny jest skutkiem spadku ubiegłorocznej unijnej produkcji owiec i jagniąt o 0,3 proc. do 885 tys. ton. W tym samym czasie spadł też o 5 proc. do 185 tys. ton ich import z krajów trzecich.

Najwyższe ceny jagniąt ciężkich w 2014 r. zanotowano w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Belgii.

Jesienią ub.r. eksperci stwierdzili, że w 2015 r. w UE można oczekiwać umiarkowanego 0,6 procentowego wzrostu cen żywca jagniąt ciężkich i lekkich.