W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. był on o 22,7 proc. większy. W związku z tym z pewnością zostanie przekroczony ubiegłoroczny rekord wynoszący 5,42 mln ton.

Wzrósł eksport wszystkich gatunków mięsa.

Największy przyrost eksportu dotyczył jednak wieprzowiny, której w ciągu trzech kwartałów br. wyeksportowano jej o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. W 2016 r. eksport wieprzowiny stanowił 64 proc. całkowitego eksportu mięsa z UE. Przyczynił się do tego przede wszystkim większy eksport do Chin.

Eksport wołowiny w tym samym czasie wzrósł o 17,2 proc., a mięsa owiec i kóz o 20 proc.

Wpływy z tytułu eksportu mięsa wyniosły 8,89 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.