Największy przyrost eksportu miał miejsce w przypadku eksportu do RPA, do której w 2014 r. trafiło 204 tys. ton mięsa drobiowego, czyli o 25 proc. więcej niż w 2013 r. Znaczny wzrost eksportu nastąpił też do Beninu i Hongkongu.

Wśród największych eksporterów mięsa drobiowego w UE znalazła się Holandia, która w 2014 r. sprzedała poza UE 340 tys. ton mięsa drobiowego, Francja z eksportem rzędu 320 tys. ton (o 13 proc. mniejszym niż w 2013 r.) i Niemcy, które wyeksportowały 124 tys. ton, czyli o 5 proc. mniej niż w 2013 r.