Wyniosła ona prawie 12,7 mld euro, czyli o 1,31 mld euro (11,3 proc.) więcej niż przed rokiem. Wartość eksportu w marcu była najwyższa od pięciu lat.

Największy wzrost eksportu rolno-spożywczego w porównaniu z marcem 2016 r. odnotowano w przypadku USA, Japonii, Rosji i Szwajcarii.

Dodatni bilans handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi wzrósł w marcu 2017 r. do 1,8 mld euro.

Wartość eksportu rolno-spożywczego UE od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. wyniosła 133,5 mld euro, czyli o 3,6 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

 Import rolno-spożywczy do UE w ciągu ostatniego roku pochodził przede wszystkim z: Brazylii, USA, Argentyny i Chin, Szwajcarii, Turcji, Indonezji, Ukrainy i Wybrzeża Kości Słoniowej.