W stosunku do 2014 r. wartość eksportu rolno-spożywczego w 2015 r. wzrosła o 5,7 proc., a nadwyżka netto eksportu nad importem osiągnęła 16 mld euro.

Cały unijny sektor rolno spożywczy w 2015 r. osiągnął wartość produkcji 410 mld euro. W rolnictwie i przemyśle rolno – spożywczym zatrudnionych było 7,5 proc. ogółu zatrudnionych w UE, a wartość produkcji dodanej wyniosła 3,7 proc. całkowitej wartości dodanej w UE.

Rosyjskie embargo zmusiło kraje UE do znalezienia nowych rynków zbytu i wzmocnienie więzi z dotychczasowymi partnerami.

Ponad połowa wzrostu eksportu rolno-spożywczego przypada na zwiększenie handlu z Chinami. Wśród największych odbiorców unijnych produktów rolno-spożywczych są: USA, Chiny, Szwajcaria, Rosja i Japonia.

W 2015 r. zniesiono kilka barier sanitarnych i fitosanitarnych, co wraz z umowami dotyczącymi oznaczeń geograficznych pozwoliło na wzrost eksportu.

Jedna trzecia eksportu generowana była przez napoje i takie produkty spożywcze jak: makarony i żywność dla niemowląt. Największy wzrost eksportu osiągnięto dla tych produktów, które już miały wysoki udział w eksporcie, czyli win i alkoholi. Łączny wzrost wartości eksportu dla obu tych grup towarów to 1,5 mld euro.

Przywóz do UE zdominowany był przez nieprzetworzone produkty żywnościowe i pasze. Te grupy towarów stanowiły 80 proc. importu rolno-spożywczego UE.