Wzrost w tym czasie wyniósł 31 proc., do 5 mld euro.

Według KE, tylko we wrześniu eksport wzrósł o prawie 13 proc. do 416 mln euro.

Do wzrostu eksportu przyczynił się przed wszystkim większy eksport wieprzowiny do Chin, który w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2016 r. osiągnął 39 proc. udział w całym eksporcie UE. Dostawy wieprzowiny do Chin w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wzrosły o 95 proc.

Drugim największym importerem unijnej wieprzowiny była Japonia z prawie 17 proc. udziałem i 20 procentowym wzrostem w porównaniu z 2015 r.

Kolejne miejsca zajmowały: Hong Kong i Korea Południowa z udziałami po prawie 7 proc.