Komisarz Zdrowia UE Vytenis Andriukaitis powiedział, że niedawne badania przeprowadzone przez EFSA wykazały, że w niektórych przypadkach leczenie infekcji spowodowanych Salmonellą lub Campylobacter byłoby trudniejsze lub wręcz niemożliwe.

Państwa członkowskie UE muszą zintensyfikować swoje wysiłki przeciwko wzrostowi oporności na antybiotyki i lepiej skoordynować je ze sobą.

W UE są państwa członkowskie, które pomyślnie przeszły programy antybiotykooporności.
Jednak według raportu EFSA atybiotykooporność w chlewniach w Niemczech i Hiszpanii jest szczególnie wysoka. Antybiotyki takie jak ampicylina, tetracyklina i sulfametoksazol w ponad 70 proc. próbek wykazywały oporność bakterii.

Z drugiej strony w medycynie ludzkiej szczególnie dotknięta opornością na antybiotyki jest Grecji