Od 2012 r. obszar upraw ekologicznych zwiększył się o prawie 2 mln hektarów.

Jak podaje Eurostat urząd statystyczny UE (Eurostat) liczba rolników ekologicznych również rośnie, a pod koniec 2016 r. było ich 295 600.

Do największych producentów ekologicznych należą Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy Razem mają 54 proc. całkowitej powierzchni upraw ekologicznych w UE.

Udział ekologiczny obszarów rolnych jest bardzo różny w poszczególnych państwach członkowskich. Przy 21 proc. jest najwyższy w Austrii, następnie w Szwecji (18 proc.), Estonii (18 proc.) i we Włoszech (14 proc.).

Rolnictwo ekologiczne odgrywa najbardziej podrzędną rolę na Malcie (0,2 proc. powierzchni ekologicznej), Rumunii (1,7 proc.), Irlandii (1,7 proc.) i Wielkiej Brytanii (2,8 proc.).