Spadek ten w Niemczech był jednak bardzo umiarkowany, a w Austrii sytuacja na rynku jest zrównoważona. Według austriackich producentów świń, promocja sprzedaży wieprzowiny w handlu detalicznym jest motorem sprzedaży żywca.

Ceny na rynkach unijnych zachowywały się różnie: od 2 centowego spadku w Holandii aż do mniejszych cen o 6 eurocentów we Francji. Przy czym na rynek świń we Francji będą miały wpływ dwa świąteczne dni i związane z tym mniejsze uboje.

W Niemczech na rynku nadal można zaobserwować niepewność. Są rejony gdzie  liczba świń rzeźnych nie stanowi już presji jak w ostatnich dwóch tygodniach. W niektórych  częściach Niemiec wzrósł popyt na wieprzowinę.