Największy spadek dochodów miał miejsce w: Finlandii o 22,8 proc., na Litwie o 29,4 proc., Belgii o 15,2 proc., we Włoszech o 11,0 proc., Estonii o 10,9 proc. i Danii o 10,1 proc. Spadek w Polsce wyniósł 5,7 proc.
O największym wzroście dochodów można mówić w przypadku: Słowenii o 13,3 proc., Węgier o 9,1 proc., Czechach o 7,2 proc. i Wielkiej Brytanii o 6,9 proc.
W tym samym czasie nastąpił też spadek cen uzyskiwanych przez producentów średnio o 3,4 proc., przy czym spadek w przypadku produkcji roślinnej wyniósł 6,0 proc. a produkcji zwierzęcej 0,9 proc.
Najbardziej, bo o 24,5 proc. spadły ceny ziemniaków, a o 14,7 proc. nasion oleistych, zbóż o 13,9 proc. buraków cukrowych o 11,6 proc., owoców o 10,7 wina o 4,0 proc., 7 proc., oleju z oliwek o 8,2 proc., świeżych warzyw o 6,5 proc., a roślin i kwiatów o 0,5 proc.
W przypadku produkcji zwierzęcej najbardziej spadły ceny żywca wieprzowego o 6,1 proc., żywca wołowego o 5,2 proc., jaj o 5,0 proc. i drobiu o 4,3 proc. Wzrosła o 1,2 proc. cena mleka owczego i koziego.