Dotyczy to w szczególności standardowych produktów pełnotłustego mleka w proszku i masła sprzedawanego na rynku światowym, podczas gdy dostawy krajowe sera i odtłuszczonego mleka w proszku tylko nieznacznie spadły lub pozostały prawie stabilne. Wynika to z bieżących danych obserwatorium rynku mleka KE. W 2017 r. odnotowywano znaczny wzrost handlu zagranicznego UE produktami mlecznymi.

Od stycznia do czerwca 2018 r. unijny wywóz masła w UE wyniósł około 68,5 tys. ton, co stanowi spadek o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. USA, jako największy importer zmniejszyły przywóz masła z UE o 4 proc. do 12,2 tys. ton. Natomiast eksport do Arabii Saudyjskiej wzrósł o 3 proc. do około 5 tys. ton. Dostawy masła do Chin spadły znacznie do ​​4,2tys. ton (-11proc.).

Eksport unijnego sera w pierwszej połowie 2018. r spadł tylko minimalnie (-0,4 proc.) do 419, 6 tys. ton. Również najważniejszym klientem były USA, które zakupiły 60,7 tys. ton, czyli o 9 proc. mniej niż w roku poprzednim. Handel zagraniczny z Japonią rozwijał się pozytywnie. Kraj ten kupił o 11 proc. więcej sera w ilości nieco poniżej 54 tys. ton. 31,4 tys. ton sera (+ 3 proc.) zostało wywiezione do Szwajcarii.

Eksport mleka odtłuszczonego z UE do państw trzecich w pierwszej połowie 2018 r utrzymywał się na dość stabilnym poziomie. Wyniósł łącznie 419,2 tys. ton. Relatywnie największy udział przypadł Algierii, która zwiększyła import tego produktu o 11 proc. do 75,70 tys. ton. Z drugiej strony Chiny zmniejszyły zakupy o 7 proc. do 40,6 tys. ton. Spadek ten został zrekompensowany 65 procentowym do 29 300 ton wzrostem dostaw do Egiptu.

W pierwszej połowie roku eksport mleka pełnego w proszku z UE wykazywał tendencję ujemną, zmniejszając się o 12 proc. do 184,6 tys. ton. Podczas gdy Oman kupił go 31,3 tys. ton, czyli o 50 proc. więcej, dostawy do Algierii, które spadły o 62 proc. do 15,7 tys. ton, co spowodowało znaczną lukę w saldzie eksportu. Klienci chińscy również ograniczyli zakupy o 9 proc. do 11,60 tys. ton.
Unia Europejska była największym na świecie eksporterem sera na poziomie 419,6 tys. ton w pierwszej połowie 2018 r., następne były USA z 186 tys. ton i Nowa Zelandia ze 165 tys. ton.
 
W odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku UE była głównym dostawcą do krajów trzecich z 419,2 tys. ton, podczas gdy USA wyeksportowały 387 tys. ton a Nowa Zelandia 182 tys. ton.
 
Z drugiej strony, Nowa Zelandia z 239 tys. ton jest zdecydowanie największym eksporterem oleju maślanego i masła. UE osiągnęła w tej dziedzinie poziom eksportu wynoszący 92 tys. ton.
 
Nowa Zelandia jest największym dostawcą pełnego mleka w proszku na rynku światowym. W pierwszej połowie 2018 r. jej eksport wyniósł 670 tys. ton,  184,6 tys. ton pochodziło z UE, a Australia zajęła trzecie miejsce z eksportem 34 tys. ton.