Wartość produkcji roślinnej w UE spadła w u.br. o 2,5 proc., a zwierzęcej o 3,3 proc.

Wartość produkcji rolniczej we Francji w 2015 r. wyniosła 70,3 mld euro (17 proc. całkowitej produkcji rolniczej w UE). Odpowiednio we Włoszech 53,4 mld euro (13 proc.), w Niemczech 52,9 mld euro (13 proc.)., w Hiszpanii 46,8 mld euro (12 proc.) i Wielkiej Brytanii 27,9 mld euro (7 proc.).

Wartość produkcji rolniczej w Polsce w 2015 r. wyniosła 22,4 mld, albo 6 proc. całkowitej wartości produkcji w UE.

Największy wzrost produkcji rolniczej w UE w 2015 r. zaobserwowano na Słowacji (+10,7 proc.), w Polsce (+4,6 proc.), na Węgrzech (+4,1 proc.), w Czechach (+3,5 proc.) i w Chorwacji (+3,1 proc.)

Największy spadek odnotowano w Estonii (-19,8 proc.), na Łotwie (-8,3 proc.), we Francji (-6,5 proc.), w Danii (-5,4 proc.) i Słowenii (-5,2 proc.).

Spadek wartości całkowitej produkcji rolniczej UE o 2,8 proc. w porównaniu z 2015 r. spowodowany był przede wszystkim zmniejszeniem wartości produkcji zwierzęcej o 3,3 proc. i spadkiem cen częściowo skompensowanym zwiększeniem produkcji. Spadek wartości produkcji w przypadku produkcji mleka wyniósł 5,2 proc., a bydła mięsnego 3,6 proc.

Wartość produkcji roślinnej spadła w UE na skutek spadku cen o 1,8 proc. i o 0,7 proc. w związku ze spadkiem wielości produkcji.

Wartość kosztów produkcji rolniczej w UE w 2016 r, w porównaniu z 2015 r. wzrosła o 3,4 proc.