W Europie Południowej przy dobrym popycie na świnie rzeźne spada ich waga ubojowa.

W Niemczech i sąsiednich krajach: Austrii, Belgii, Dani i Holandii ceny nie rosną i są stabilne.

Najniższa średnia cena skupu 1,396 euro/kg była w Belgii i Austrii, a najwyższa 1,851 euro/kg we Włoszech.

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 8 tygodniu 2017 r. kształtowały się następująco: we Francji 1,583 euro/kg tak samo poprzednio, w Hiszpanii 1,571 euro/kg poprzednio 1,555 euro/kg, w Danii 1,466 euro/kg tak jak poprzednio, w Niemczech 1,466 euro/kg bez zmian i Holandii 1,441 euro/kg, bez zmian.