W bieżącym tygodniu na rynkach świń rzeźnych UE panowała tendencja do stabilizacji cen świń.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,981 euro/kg, poprzednio 2,020 euro/kg, a najniższa w Holandii i Belgii po 1,371 euro/kg poprzednio po tyle samo

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 42. tygodniu 2017 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,514 euro/kg poprzednio 1,573 euro/kg, we  Francji 1,427 euro/kg poprzednio 1,430 euro/kg w Danii 1,496 euro/kg poprzednio tyle samo, a w Niemczech 1,446 euro/kg poprzednio tyle samo.