Skutki suchej i ciepłej zimy są już odczuwalne we Francji, Hiszpanii i północnych Włoszech, wynika z raportu Komisji Europejskiej. Widać to chociażby po poziomie wody w rzekach czy wilgotności gleby. Towarzyszyły temu obawy dotyczące zaopatrzenia w wodę, produkcji energii i rolnictwa.

Ponadto, zgodnie z raportem, w Alpach spadło znacznie mniej śniegu niż przeciętnie - topnienie śniegu, które w przeciwnym razie powoduje wezbranie rzek wiosną i wczesnym latem, będzie, zatem znacznie mniejsze. Mówi się, że południowa i wschodnia część Morza Śródziemnego doświadcza cieplejszych i bardziej suchych warunków niż zwykle.

Według autorów raportu to, jak rozwinie się obecna susza i jej skutki, zależy od tego, ile opadów będzie w najbliższych tygodniach. W tym roku Europa i region Morza Śródziemnego mogą doświadczyć ekstremalnego lata podobnego do 2022 r.