Zapotrzebowanie na świnie rzeźne jest duże. Po raz dziewiąty w Niemczech cena skorygowana  wynosi 1,61 euro za kg wagi rzeźnej. Obecnie Niemcy są trzecie w rankingu cenowym pięciu najważniejszych producentów świń w UE.

We Francji ożywił się popyt na świnie rzeźne ze względu na koniec wakacji, a notowania cenowe poszły nieco w górę. W sumie podaż świń jest dostatecznie duża, aby pokryć zapotrzebowanie.

Duńskie ceny wzrosły o ponad 2,8 eurocenta/kg i w ten sposób został zmniejszony dystans do cen niemieckich. Pięć tygodni temu Danish Crown obniżyła cenę skupu.

Oferta żywca świń na rynku hiszpańskim jest coraz większa. Masa żywca rzeźnego ponownie rośnie.

Eksport do Chin jest już trudniejszy ze względu na dość agresywną konkurencję ze strony USA i Kanady.

Na rynku niemieckim rynku świń rzeźnych panuje ożywienie. Świnie sprzedawane są płynnie i szybko. A na rynku wieprzowiny ponownie pojawiło się dużo mięsa.