W bieżącym tygodniu na rynkach świń rzeźnych UE nadal panowała tendencja do spadku cen świń, przy dużej ich podaży. Słabnie eksport wieprzowiny.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 2,106 euro/kg, poprzednio 2,109 euro/kg, a najniższa we Holandii 1,431 euro/kg poprzednio 1,482 euro/kg.

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 39. tygodniu 2017 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,712 euro/kg poprzednio 1,771 euro/kg, we  Francji 1,495 euro/kg poprzednio 1,543 euro/kg w Danii 1,537 euro/kg poprzednio 1,564 euro/kg, w Niemczech 1,526 euro/kg poprzednio 1,566 euro/kg.