Według obserwatorów rynku z różnych państw członkowskich UE podaż świń rzeźnych nadal spada. Powoduje to gwałtowny popyt na rynku tych zwierząt, co jednocześnie poprawia rentowność ich produkcji.

Najwyższa cena skupu była we Włoszech 1,786 euro/kg, poprzednio tyle samo a najniższa w Belgii 1,260 euro/kg - poprzednio 1,186 euro/kg.

Wśród najważniejszych producentów świń rzeźnych średnie ceny skupu w 7. tygodniu 2018 r. kształtowały się następująco: w Hiszpanii 1,385 euro/kg, poprzednio 1,347 euro/kg, we Francji 1,339 euro/kg poprzednio 1,323 euro/kg, w Danii 1,315 euro/kg poprzednio 1,289 euro/kg, w Niemczech 1,346 euro/kg poprzednio 1,276 euro/kg.