Podwojenie udziału z 2016 r. spowodowałoby konieczność dodatkowych inwestycje w wysokości około 368 mld euro, co stanowiłoby średni roczny wkład w wysokości 0,3 proc. PKB UE.

Przy zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, emisja gazów cieplarnianych zmniejszyłyby się o kolejne 15 proc. do 2030 r. Odpowiada to wartości emisji we Włoszech. Redukcje te zmusiłyby UE do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Ponadto wraz ze wzrostem udziału OZE do 2030 r. można zaoszczędzić od 44 do 113 mld euro z powodu obniżenia kosztów energii, ochrony środowiska i zdrowia.

Zwiększone wykorzystanie pomp ciepła i pojazdów elektrycznych zwiększyłoby wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do 27 proc. całkowitego końcowego zużycia energii, podczas gdy w scenariuszu zakładającym zwykły wzrost wzrósłby do 24 proc.

Udział odnawialnych źródeł energii w sektorze energii elektrycznej wzrośnie w 2030 r. do 50 proc. w porównaniu z 29 proc. w 2015 r., a dla użytkownika końcowego udział energii ze źródeł odnawialnych będzie stanowić 42 proc. energii w budynkach, 36 proc. w przemyśle i 17 proc w transporcie. Ponadto wszystkie odnawialne opcje transportu - w tym pojazdy elektryczne i zaawansowane i konwencjonalne biopaliwa - są potrzebne do osiągnięcia długoterminowych celów UE w zakresie dekarbonizacji.

Raport potwierdza, że koszt energii odnawialnej w ostatnich latach znacznie spadł i że trzeba to wziąć pod uwagę w nadchodzących negocjacjach w sprawie europejskiej polityki w zakresie odnawialnych źródeł energii.